Sunday, 16 October 2011

အသံုး၀င္ေသာဆိုဒ္မ်ား

ဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္ကေတာ့ အခမဲ့ရယူနိုင္ေသာ vector ဂရပ္ဖစ္ေတြကုိ စုစညး္ေဖာ္ျပေပးေသာ online gallery တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိုဳးအစားအလိုက္ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားေသာေၾကာင့္ နွစ္သက္ရာေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွ အလြယ္တကုူ download ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
3. http://www.netmeg.net
နည္းပညာအသံုးနႈန္းမ်ားကုိ အကရာအလိုက္ ေလးပိုင္းခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။*http://www.tributes.com
ကိုယ္သိခ်င္ေသာသူကို နာမည္အလိုက္၊ ေနရာအလိုက္၊ အလုုပ္အကိုင္အလိုက္ ရွာေဖြႏိုင္သလို သေဘာက်ေသာသူေတြကိုလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ comments မ်ားႏွင့္အတူ ဖန္တီးၿပီး upload တင္ထားလို႕ရပါတယ္။
2. *http://www.coolspotters.com
ပါပါရာဇီမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ တီထြင္ထားေသာ၀တ္စံုအျပင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာသူမ်ား၏ ဖက္ရွင္မ်ား၊ စတိုင္မ်ား၊ ဆံပင္ပံုစံမ်ားအျပင္ celebrity မွန္သမွ်၏သတင္းမ်ား၊ အဖိုးတန္၀တ္စံုမ်ား၊ ေျပာစကားမ်ားႏွင့္ အလြန္ထူးျခားေသာ web စာမ်က္ႏွာျဖစ္ပါတယ္။
3. *http://www.voyij.com
ေစ်းအသက္သာဆံုးေလေၾကာင္းလိုင္း ၊ ၀န္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးကားလိုင္း ၊ ရထားလိုင္း စသည္တို႕ကိုစာရင္းျပဳထားပါတယ္။ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျပင္ ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
4. http://www.it.usaspending.gov
စက္ရုံ ၊ အလုပ္ရံု မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ project မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးစီမံကိန္းသတင္းမ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ အိုဇုန္းလႊာေပါက္ၿပဲလာမႈကို ကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနေသာ နည္းလမ္းမ်ား ကိုေတြ႕ရပါတယ္။
5. http://www.gdgt.com
Engadget မွ ခြဲထြက္လာေသာ gadget စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္ gadgetinventory အေနနွင့္တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး favourite
Devices မ်ားကိုေဆြးေႏြးနိုင္ပါတယ္။ email ေပးလိုက္မည္ဆိုပါက ကိုယ့္ email ထဲသ္ုိ႕ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္းေတြကို
ေပါင္းစပ္ထည္႕သြင္းေပးပါတယ္။
6. *http://www.148appa.com
ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Application မ်ားကိုေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေပၚဖုန္းသတင္းမ်ားက္ိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။
8.* http://www.giveawayoftheday.com
နည္းပညာအသစ္အဆန္း၊ ထုတ္ကုန္အသစ္၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲအသစ္၊ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ ဆက္စပ္သတင္းပံုရိပ္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ပါတယ္။
9. http://www.techvi.com
နည္းပညာဆိုင္ရာဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးအပါအ၀င္ technology concept မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ သတင္းမ်ားကို live အေနျဖင့္
ၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါတယ္။ Windows 7 သတင္း၊ Apple Tablet သတင္း ေတြကို သတင္းတင္မက နမူနာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ ၾကည္႕ရႈနိုင္ပါတယ္။
10. http://www.altermative.net
Photoshop ၊ Dreamweaver၊ Nero ၊ Office စသည္႕ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ရေသာေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား အစား Mac Linux ၊ Windows မ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ
ေဆာဖ္၀ဲေလးပါ။
11. http://www.hotpads.com
ကိုယ္ေနထိုင္ေသာတို္င္းျပည္၏ Zip code ကိုသာရိုက္ေပးရပါမယ္။ ဟိုတယ္မ်ား၏ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အဆင္အျပင္၊ rental စာရင္းမ်ား၊ အေရာင္းစာရင္းမ်ား
ကိုေျမပံုတစ္ခုုလံုးနီးပါး ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဒီဆိုက္သည္ designer မ်ားႏွင့္ developer မ်ားအတြက္ အလြန္အဖိုးတန္ပါတယ္။ ဥပမာ
Typography ေရးဆြဲခ်င္ေသာ ဒီဇိုင္နာတစ္ေယာက္အတြက္ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာ တိုင္းျပည္၏ Zip code ကိုေရးေပးၿပီး typography ကိုရယူ ေရးဆြဲ
ႏိုင္ပါတယ္။
12. http://www.wisebread.com
လူေနမႈဘ၀ ၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အခ်စ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး စသည္တို႕ကို နတ္လမ္းညႊန္ လုပ္ေပးေသာဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။
13. www.upname.com
Domain သန္းေပါငး္မ်ားစြာ Registered လုပ္ထားၿပီး အေကာင္းဆံုးကိုရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ Expired ျဖစ္သြားေသာ Domain name မ်ား၊ Dropped ျဖစ္သြားေသာDomain name မ်ားပါ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္လိုခ်င္ေသာ Domain name မ်ားကိုရယူႏိုင္ပါတယ္။
14. www.inrentable.com
သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာypönf;rsm;\၏ ဖန္တီးမႈအပိုငး္မ်ားပါေလ့လာနိုင္ၿပီး Project တစ္ခုကို ဘယ္လိုၿပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မလဲ
ဆိုတာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။
15. www.spiderpic.com
အေကာင္းစား site တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေစ်းအမ်ိဳးမိ်ဳး ရိွနိုင္ပါတယ္။ ေစ်းအခ်ိဳသာဆံုးဓါတ္ပံုမ်ားလည္းရိွေသာေၾကာင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းလို ဓါတ္ပံုလိုအပ္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါတယ္။
16. *www.irewardchart.com
ခ်စ္စရာကေလးမ်ား၏ အမူအက်င့္ဆိုးေလးမ်ားကို ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးေသာ Chart စနစ္ပါ။ iPhone (သို႕) iPod တြင္ဒီ iReward Chart
Application ကို install လုပ္ထားရင္ ကေလးမ်ား၏ အက်င့္ဆိုးကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲဆိုတာႏွင့္ ဆုေပးမယ့္စနစ္ကိုပါေဖာ္ျပေပးပါတယ္။
17. www.webs.com
၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Template မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊jyu©'defrsm;၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ Tool မ်ားစသျဖင့္
အလြယ္တကူရရွိႏုိင္ပါတယ္။
18. www.iqtestforfree.com
၀က္ဘ္ဆိုက္အတြင္းသခ်ၤာဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ား၊ အေထြေထြေမးခြန္းမ်ားစြာ ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ေမးခြန္းအားလံုးအတြက္ေျဖဆိုခ်ိန္ ၅ မိနစ္မွ် ေပးထားပါတယ္။
ေမးခြန္းတစ္ခုစီအတြက္ သင့္ေတာ္ရာအေျဖကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ စာသားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္လႈပ္ရွား
ဖြယ္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။
19. www.logoease.com
၀က္ဘ္ဆိုက္အတြင္းနမူနာ logo ေျမာက္ျမားစြာက္ိုေတြ႕ႏိုင္ၿပီးအခမဲ႕ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ logo ရရန္အတြက္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းlogo ျပဳလုပ္လိုေသာ
ဓါတ္ပံုကို upload ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ေပးရပါမယ္။
20. *www.148apps.com
၀က္ဘ္ဆိုက္အတြင္း iphone ဂိမ္းေပါငး္မ်ားစြာထည္႕ထားၿပီး Application မ်ားစြာက္ိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။
21. www.thoughtaudio.com
ေဖာ္ျမဴလာစာအုပ္မ်ားကို အသံဖိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲထားပါတယ္။ ဒီ Audio book မ်ားကို The Art of War ကအစ Heart of Darkness အထိရႏိုင္ပါတယ္။
အသံဖိုင္မ်ားကိုအခမဲ႕ေပးေသာ္လည္း စီးပြားေရးသံုးအျဖစ္ေတာ့ တားျမစ္ထားပါတယ္။ မဂၢဇင္း၊ newspaper အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္းေတြ႕ရပါတယ္။
22. www.magme.com
အြန္လိုင္းေပၚက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားကို မဂၢဇင္းမ်ိဳးစံု ဖတ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။
Sign up လုပ္ရာတြင္လည္း reader နွင့္ publisher ဆိုၿပိီး ၂ မ်ိုဴးခြဲျခားထားပါတယ္။
23. www.totallyfreecursors.com
Site တြင္Curosor ဒီဇိုင္းမ်ိဳးမ်ိဳးကို free ရႏိုင္ၿပီး သင့္ website အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ Cursor တစ္ခုကို download ရယူႏုိင္ပါတယ္။
24. http://123play.com
Mobile website တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Free ad-supported game မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ားအတြက္ Language phrase book မ်ားရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဂိမ္းမ်ားက္ုိ
Action , adventure ႏွင့္ racing စသျဖင့္ ခြဲျခားထားၿပီး အေကာင္းဆံုးအားသာခ်က္ကေတာ့ ဂိိမ္းအားလံုး free ျဖစ္တာပါပဲ။
25. www.leaptutor.com
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကိုထည္႕ေပးထားၿပီး Grade မ်ားခြဲျခားေပးထားပါတယ္။ေက်ာင္းစာႏွင့္
အိမ္စာ သင္ခန္းစာသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သိလိုသမွ်က္ုိလညး္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
26. www.boatloadpuzzles.com
တိုက္ရိုက္ေဆာ့ကစားႏိုင္ေသာ ဥာဏ္စမ္းဂိမ္းမ်ား ထည္႕သြင္းထားပါတယ္။ မူလစာမ်က္ႏွာတြင္ အလ်ားလိုက္ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္အေျဖမွန္မ်ား ထည္႕သြင္းေဆာ့
ကစားရေသာ Crossword ဂိမ္းကိုေတြ႕ရမွာပါ။
27. www.flashiness.com
Flash Banner မ်ား၊ Flash Page စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ Flash Hit Counter မ်ားစြာထည္႕သြင္းထားၿပီး စကန္႕ပိုင္းအတြင္း download ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
28. www.hongkiat.com
ဓါတ္ပံုမ်ား၊ icon မ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္သင္ခန္းစာမ်ား၊ Wallpaper မ်ားအျပင္ အလြယ္တကူသံုးႏိုင္ေသာ Tool ေပါင္း မ်ားစြာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာပိုင္း
ဆိုင္ရာသင္္ခန္းစာႏွင့္ အျခားသင္ခန္းစာမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရပါတယ္။
29. www.nonoba.com
Flash Game ေကာင္းေကာင္းကစားခ်င္ရင္ ဒီဆိုက္က အလန္းစားပါ။ က႑ ၁၈ ခုပါ၀င္ၿပီး ကိုုယ္ကစားလိုေသာဂိမ္းကို နာမည္အလိုက္ ရွာေဖြကစားနိုင္ပါတယ္။
သူမ်ားဖန္တီးထားေသာ ဂိမ္းမ်ားကိုကစားနုိင္သလို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာ ဂိိမ္းကိုလည္း Upload တင္နိုင္တာဒီဆိုက္ရဲ႕ အားသာခ်က္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္လညး္ခ်က္နုိင္ၿပီး ဂိမ္းအတြက္ေဆြးေႏြးနုိင္ေသာ Discuss Forum ပါရွိပါတယ္။
30. www.puzzlemaker.discoveryeducation.com
Print ထုတ္ၿပီးကစားခ်င္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ Crossword Puzzle တစ္ခုေလာက္လိုခ်င္ရင္ ဒီဆိုက္ကသင့္ကိုယ္ပိုင္ အြန္လိုငး္ပေဟဠိ မ်ားကိုဖန္တီးေပးပါတယ္။ စကားလံုးရွာေဖြေသာ
Word search, စကားလံုးဖလွယ္ေသာ Criss-cross, 2ထပ္ပေဟဠိျဖစ္ေသာ Double Puzzle, သခ်ၤာဥာဏ္စမ္း Math square, ပိုက္စာဆက္ေသာ Letter tiles စေသာ Puzzle
မ်ိဳးစံုကိုေတြ႕ရၿပီး အဆင့္ ၃ ဆင့္ႏွင့္ Puzzle မ်ားစြာကိုလြယ္ကူစြြွာ ဖန္တီးသြားၿပီး Sign up လည္းလုပ္စရာ မလိုပါဘူး။www.cantyouseeimbuay.com
အလုပ္လုပ္တယ္လို႕ထင္ရေသာ ဂိမ္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြဲထားၿပီး ရုတ္တရက္ၾကည္႕ရင္ Graph မ်ဥ္းပံုစံေတြျမင္ရမွာပါ။ ကစားရမွာက အဲဒီ Bargraph ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနေသာ
Screen လို႕ထင္ရမယ့္ ဂိမ္း၃ ခုတင္ဆက္ထားပါတယ္။ Graph မ်ားၾကားက ဒံုးပ်ံငယ္ႏွင့္ စာ (Text) မ်ားၾကားကဂိမ္း၊ Bar Graph ဂိမ္းစသျဖင့္ေပါ့။
12. www.appventcalender.com
အားလပ္ရက္အတြက္ အပန္းေျဖဆိုက္္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး iPhone ဂိမ္းမ်ားကို အခမဲ႕ေပးပါတယ္။ ေန႕တိုင္း iPhone game တစ္ခုကို Free download ရယူနိုင္ပါတယ္။ Blacksmith
Game မ်ားကိုလညး္ ရနုိင္ပါတယ္။ဂိမ္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္ အေၾကာငး္အရာကိုပါ သိရမည္ျဖစ္ၿပီး iPhone ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ၀င္ၾကည္႕သင့္ေသာ Entertainment
(ေဖ်ာ္ေျဖေရး) ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
13. *http://artchive.com
ပန္ုးခ်ီကားမ်ား၊ movies, gallery ေပါငး္မ်ားစြာႏွင့္အတူ ပန္းခ်ီကားမ်ားစြာကို artchiveလုပ္ေပးထားၿပီး CD rom ေတြကလိုအပ္ေသာ
အနုပညာဖန္တီးမႈေတြ ေပးထားၿပီး ကိုယ္ဖန္တီးထားေသာပန္းခ်ီအနုပညာေတြကို ေရာငး္ခ်လို႕ရေသာေၾကာင့္ Art ဆိုင္ရာဆိုက္ေတြမွာ
ေတာ့ အလြန္ေကာငး္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အနုပညာလက္ရာေတြကိုေတာ့ copy ကိုပဲရရွိပါလိမ့္မယ္။
14. http://asa100.com
အာရွ၏ အေကာင္းဆံုး ၊ အလွဆံုး ဓါတ္္ပံုေတြကိုသာေရြးခ်ယ္စုစည္းထားပါတယ္။ ဓါတ္ပံုအယူအဆလည္း ညက္ေညာမႈရိွသလို အထားအသို
မတတ္ျခင္္္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိမေနပါ။ photographers, Photo နဲ႕အသက္ေမြးသူမ်ား ေလ့လာသင့္ေသာPhoto
Site တစ္ခုပါ။
15. http://puregraphics.org
Photoshop တြင္အေရးႀကီးေသာlayer တည္ေဆာက္ပံုကအစtutorials ေတြကုိ Links ေပါငး္မ်ားစြာႏွင့္အတူေပးထားပါတယ္။ ေလ့က်င့္လို႕ကုန္သြားရင္ တျခား Links ေတြကိုသြားနုိင္ေအာင္
ပါ။ gallery ၊ နမူနာ ပံုေတြနဲ႕စည္ကားသလိုျပóနာ ရွိလာၿပီဆိုရင္လည္း ေျဖရွင္းစရာ Articles ေတြရွိပါတယ္။ Designs ေတြပါ၀င္ၿပီး Resouer ေပါငး္မ်ားစြာပါတဲ႕ဆိုက္ႀကီးတစ္ခုပါ။
16. http://depiction.net
photoshop နဲ႕ပတ္သက္ေသာ tutorials မ်ားရွိေသာဆိုက္ျဖစ္ၿပီး RSS feed တစ္ခုရွိတဲ႕အတြက္ အသစ္ tutorials ေတြေရာက္တိုင္း အသစ္ေတြရပါလိမ့္မယ္။ Tutorials ေတြမွာ Photo-
shop အျပင္ flash ေတြပါရွိလုိ႕ Media player နွင့္ Online ၾကည္႕နိုင္သလို Download ခ်မယ္ဆိုရင္လညး္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုပါ။
37.http://dotphoto.com
Free member account ေပးထားေသာ photo service တစ္ခုပါ။ အသံကအစ ထည္႕သြင္းၿပီး online ဓါတ္ပံု အယ္လ္ဘမ္ တစ္ခုကို ဖန္တီးနုိင္ပါတယ္။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ tools ေတြ
ေပးထားတဲ႕အတြက္ edit and creat လုပ္ခြင့္ရပါလိမ့္မယ္။ Storage ေတြအကန္႕အသတ္ရွိတဲ႕အတြက္လိုအပ္ရင္ account ႏွစ္ခုေလာက္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ blog နွင့္ website
မ်ားအတြက္ ဓါတ္ပံု hosting တစ္ခုရရွိေစမွာပါ။
17. http://5minuteenglish.com
အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး grammer ေရးထံုးမ်ား၊ vocabulary တည္ေဆာက္ပံုေတြ slang idioms စတာေတြကို audio file မ်ားနွင့္အတူ သင္ေထာက္ကုူတပံုတပင္ႏွင့္ေလ့က်င့္နိုင္ၿပီး
တဆင့္တက္ကာ Esl Links ေတြရွိလို႕ နိုင္ငံတကာေက်ာငး္မ်ားကိုပါ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါတယ္။ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ၅မိနစ္နဲ႕တတ္ကၽြမ္းဖို႕ မျဖစ္နိုင္ေပမယ့္ အေျခခံေကာငး္ရရွိႏိုင္မွာပါ။
18. http://wallpaperstop.com
Download ရယူခြင့္ေပးထားေသာ free wallpapers မ်ားရွိေနၿပီး sport, windows XP , nature စသျဖင့္ လွပေသာ ပံုေလးေတြကိို categories ေတြခြဲၿပီး စုထားေသာေၾကာင့္ PCမွာ
Wallpapers လွလွ ေလးေတြကို လိုခ်င္ရင္ဒီဆိုက္ကို သတိယလိုက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ urÇm tESHUESHU wGif&Sdaom ae&mေဒသေတြကို အဓိကရိုက္ယူူထားၿပီး wallpaper ေတြအေနနဲ႕
ျပန္လည္ဖန္တီးေပးထားတာမို႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ရႈခငး္လွလွ ေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။
19. http://webdesign.org
Flash ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္ယူစရာေတြ၊ css စတ္ုိင္ script ေတြ၊ html coding ေတြ၊ open source အႏြယ္၀င္ျဖစ္ေသာ mysqlphp မ်ား၏ သေဘာတရားမ်ား၊ photoshop ကိုပိုင္နိုင္
စြာတည္ေဆာက္ပံု စေသာ ဘာသာရပ္မွန္သမွ်ကို အေျခခံအဆင့္မွ အဆင့္ျမင့္ထိေရာက္ေအာင္ပို႕ေပးမည္႕ဆိုက္တစ္ခုပါ။
20. http://lycos.com
တည္ၿငိမ္ေသာဟန္ပန္ႏွင့္ ခရမ္းေ၇ာင္ webmail ပါ။ freeplan အတြက္ 3GB storage နွင့္ 20 GB ေပးၿပီး upload ဖိုင္မ်ားကိုတင္ထားရာ တြင္ ၁၅ စuúefUအတြင္း အလုပ္လုပ္နိုင္ပါတယ္။
Sign up လုပ္ရတာနည္းနည္းခက္ေေသာ္လညး္ ခန့္ညားေသာ အသြင္ရွိေသာေၾကာင့္ အႀကိဳက္ေတြ႕မွာပါ။ yahoo တို႕ေလာက္ လူသံုးမမ်ားေပမယ့္ အားသာခ်က္ကေတာ့ လံုၿခံဳမႈျပည္႕၀ေသာ
Tool ေတြရွိတာပါ။
21. http://www.dennis-0.net
အေမရိကန္၊ ကိုရီးယားႏြယ္ဖြား စပိုင္ခ်စ္သူ မင္းသားေခ်ာ ဒင္းနစ္အိုနီးလ္ ၏ website ပါ။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ မွာ ေမြးၿပီး သူ႕ရဲ႕ page မွာ သူ႕ရဲ႕ profile မ်ား၊ gallery ထဲက
ပံုမိုက္မိုက္ေလးေတြရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕page မ်ားတြင္ ကိုရီးယားစာသား မ်ားျဖစ္လို႕ ဖတ္ရတာခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။
22. http://artseoul.net
အလြန္နာမည္ႀကီးေသာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ဘယ္လိုဖန္တီးသလဲဆိုတာ ဒီ website မွာ၀င္ၿပီးေလ့လာနုိင္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား အနုပညာေလာကအေၾကာင္းကို အကဲခတ္နိုင္ပါတယ္။
ခ်န္ဂင္၊ အြန္ေစာ စေသာ မင္းသမီးမ်ား၏ အလွအပ ေတြကိုလည္း ျမင္ရမွာပါ။
23. www.clipart.com
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ clip art ပံုေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထည္႕သြင္းထားၿပီး အမ်ိဳးအစား ၃၀၀ ခန္႕ျဖင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဓါတ္ပံုအမ်ားအျပားရရွိနုိင္မည္႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားနွင့္ ပါ
ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ဓါတ္ပံု format မ်ိဳးစံုကို အလြယ္တကုူရနိုင္ပါတယ္။
44.* www.thecofffeeguide.org
urÇm အႏွံ႕အျပားရွိ ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္ ေဖ်ာ္စပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ ကို လြယ္ကူစြာေလ့လာနိုင္မည္႕ ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံအလိုက္ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ား
စြာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားစြာကိုလညး္ေတြ႕နုိင္ပါတယ္။
45. www.brighthand.com
Nokia, Samsung, BlackBerry စေသာဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကုူဖတ္နိုင္မည္႕ ဆိုက္တစ္ခုပါ။ ထို႕ျပင္ေနာက္ဆံုးေပၚ
ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုပါ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
46.* www.fashion-templates.com
ကေလး၊ လူႀကီး၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဖက္ရွင္ဒီဇိုငး္မ်ိဳးစံုကို ေလ့လာနုိင္ၿပီး ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲနည္းမ်ား၊ အေရာင္ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚဒီဇိုင္းမ်ား၊ စသည္ျဖင့္
က႑စံုလင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဒီဇိုင္းမ်ားကေတာ့ အခမဲ႕ယူနိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဒီဇိုငး္မ်ားကေတာ့ ၀ယ္ယူမွရန္ိုင္ပါတယ္။
47. www.bigassmessage.com
တစ္စံုတစ္ရာအေရးႀကီးေသာ သင့္ Message ကို Mail လက္ခံသူ သူငယ္ခ်င္းက မသိဘူုးဆိုပါေတာ့။ ဒါဆိုသင့္ Message ကိုလူပိုစိတ္၀င္စားေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာစခရင္အျပည္႕ေဖၚျပေပးမယ့္
Bigassmessage ရဲ႕အကူအည္ီ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ Message ကို Preview ၾကည္႕လို႕ရၿပီး Save the message လုပ္ေပါ့။ ၿပီးသြားရင္ URL (Link ) ကို Copy ယူ ၿပီး အဲဒီ Link ကို
သူငယ္ခ်င္းကုိပို႕ရံုပါ။
48. www.whoarein.com
ဒီဆိုက္မွာ Home, My Event, New Event စသျဖင့္က႑မ်ားပါ၀င္ၿပီးသင္ေတြ႕ဆံုလိုေသာ Event ၏ ေခါင္းစဥ္ ( Title) တစ္ခုေရြးရပါမယ္။ Meeting , Party စသျဖင့္ ေပါ့။ ၿပီးရင္ျပထား
ေသာ jyu©'def ထဲကရက္စြဲကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျပာလိုေသာစကားကိုbox မွာေရးထားခဲ႕ရံုပါ။ ၿပီးရင္ Create button ႏွိပ္ရံုေပါ့။ ဖိတ္ၾကားခံရသူက `လာနိ္ုင္မလား´၊ `မလာနိုင္ဘူးလား´ ဆိုတာကို
Site ထဲ၀င္ၿပီး ေျဖၾကားသြားပါမယ္။
49. www.flygreetings.com
ဆင္တူယိုးမွား e card ေတြကို ျမင္ရပါမ်ားလို႕ ၿငီးေငြ႕လာရင္ ထြက္ေပါက္ေပးမယ့္ flygreetings ရွိပါတယ္။ ဒီဇိုင္နာေတြကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာ အထက္တန္းစား E Card မ်ားကိုရရွိမွာပါ။
သင္ပို႕လိုေသာ E Card ကို လူ ၅ေယာက္ဆီ ပို႕လို႕ရပါတယ္။ ေျပာလိုေသာ Message စကားနဲ႕ သင္ပို႕လိုေသာအခ်ိန္ကိုေတာ့ ေသခ်ာျဖည္႕စြက္ဖို႕လိုပါတယ္။ Registration မလိုအပ္ဘဲ
Free ပါ။
50. www.flygreetings.com
သင့္ Site (သို႕) ဘေလာ့ဂ္အတြက္ Live search box တစ္ခုလိုအပ္တယ္ဆိုရင္ ဒီမွာလြယ္လြယ္ရနိုင္ပါတယ္။ Result ဘယ္ႏွစ္ခု Theme ဘယ္လို စသျဖင့္ဖန္တီးလို႕ရပါတယ္။ Screen shot
ပံုစံအတြက္ Search background ပံုစံေရြးခ်ယ္လို႕ရၿပီး “Get the Code “ ဆိုတာကု္ို Click လုပ္ရံုပါ ။သင့္ဆိုက္တြင္ သူေပးေသာLink ကိုယူခဲ႕ဖို႕လိုပါတယ္။ Programming skill မလိုအပ္
ပဲ Search box ထည္႕သြင္းနိုင္ေသာ အားသာခ်က္ရွိ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္/ ဒီဆုိဒ္ကို ေ၀မွ်ေပးတဲ့ အမ၀ါဆုိမိုးအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္

No comments:

Post a Comment